EQ-balansprofilering

Här gör vi en kartläggning av styrkor och förbättringsområden med hjälp av instrumentet EQ-i 2.0. Var och en erhåller muntlig återkoppling  och möjlighet till diskussion av sin balansprofil samt en rapport med individuella tips och övningar om hur man kan coacha sig själv och stärka ett specifikt utvecklingsområde.

Resultaten ger en bild av den känslomässiga statusen - hur man använder och fördelar sin energi mellan olika förmågor och hur balansen i ens liv ser ut - just nu.

EQ-måtten är dynamiska vilket innebär att de speglar ett "här och nu" och att de hela tiden går att påverka och utveckla. 

Det är fem övergripande områden som kartläggs - självuppfattning, självuttryck, mellanmänskliga förmågor, beslutsfattande och stresshantering. Inom dessa fem visas 15 olika känslomässiga förmågor vilka utgör grund för balansprofilen.

Tjänsten går att komplettera med ytterligare tid för uppföljande samtal.

 


Kontakta oss gärna och boka ett kostnadsfritt första möte

Vi använder EQ som grund i allt vårt arbete