Våra medarbetare
Ninni Markow

 Som legitimerad psykolog har jag de senaste tjugo åren arbetat med vägledning i personlighets-utveckling  och självledarskap, karriärcoaching och HR-frågor. Inom ramen för organisationsutveckling och rekrytering har jag arbetet som konsult, med främst second opinion - utvärdering och urval av chefer och ledare samt vägledning av chefer (coaching), i såväl små som stora företag

För ett år sedan, flyttade jag tillbaka till Bjäre efter 50 år borta, varav över trettio i Stockholm där jag de senaste tjugo åren drivit Markow HR-Konsult.

När jag nu etablerar mig på Bjäre har jag valt att arbeta i mindre omfattning med två inriktningar. Det ena är samtal; vägledande samtal i personlig utveckling, självledarskap och samtalsstöd, det andra är kompetenskartläggning för urval i samband med rekrytering eller befordran s.k. "Second Opinion.

Jag har valt att arbeta  under firmanamnet Talbar - en bifirma till Markow HRK - eftersom fokus nu är samtal - att tala, att vara talbar

Jag tror på människans inneboende potential - på livslångt lärande och livslång utveckling. I min roll som legitimerad psykolog har jag sett människor komma till insikt, se sina möjligheter och formulera sina visioner.

Jag arbetar med det personliga ledarskapet hos var och en, har en holistisk grundsyn och arbetar kognitivt - framåtblickande. I alla uppdrag arbetar jag med emotionell kompetens (EQ) som grund.

1996 började jag arbeta med HR-frågor och har lång erfarenhet av att arbeta med vägledning av människor i personlig utveckling, både som samtals-terapeut, coach och mentor.

I övrigt har jag en bred erfarenhetsbas hämtad från både offentlig sektor och från varierande grenar inom näringslivet.

Att motivera, engagera och driva individer mot utveckling och tillväxt är min starkaste drivkraft. Jag är, som legitimerad psykolog, certifierad användare av en mängd olika psykometriska test- och själv-skattningsinstrument.  

Jag arbetar själv i alla uppdrag men har ett nära samarbete med personer i ett utvecklat nätverk av konsulter inom olika specialistområden. 

Vad är en legitimerad psykolog?

Utbildningen till psykolog innebär fem års grundutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Det är den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människan. Läs mer