Varför samtalsstöd?

Längtar du efter mer i ditt liv?

Alla har sina egna individuella skäl till att välja samtalsstöd. Det kan vara att Du mår dåligt utan att förstå varför. Du kanske upplever svårigheter i dina relationer, har hamnat i en livskris eller känner oro och meningslöshet.

Det kan också vara en längtan efter något annat i ditt liv som för dig till samtalsstöd. En längtan efter förändring, att hitta mer av vem Du är och att finna din väg i livet. 

Livskris, meningslöshet och oro

Början på en förändring

Kanske har Du påtvingats en förändring i ditt arbetsliv, genomgått skilsmässa, drabbats av en nära anhörigs sjukdom eller dödsfall eller kanske har Du drabbats av utmattning. Orsakerna kan vara många.

Det kan vara att Du mår dåligt utan att förstå varför. Du kanske upplever svårigheter i dina relationer. Du har hamnat i en livskris eller känner oro och meningslöshet.

Det kan också vara en längtan efter något annat i ditt liv som gör att Du väljer samtalsstöd. En längtan efter förändring, att hitta mer av vem du är och att  finna din väg i livet.

Det som oroar kan ha sitt ursprung längre tillbaka i tiden, men det är i nuet det orsakar dig besvär och Du har möjlighet att bearbeta det.

Mognad och växande

Att välja det liv du vill leva

Att välja samtalsstöd innebär att öka kunskapen om dig själv och dina livsmönster.

Det ger dig möjligheterna att växa och utvecklas. I personliga svårigheter finns ett frö till mognad och växande.

Alla förändringar leder i regel till något nytt och det är inte ovanligt att det i början kan kännas skrämmande.

Att välja samtalsstöd kan hjälpa dig att skapa en inre trygghet och frihet och ge dig större möjligheter att välja det liv Du vill leva. Det kan också leda till att Du upplever att dina relationer blir sannare och lättare att hantera.

Hur går samtalen till?

Samtalsstöd bygger på mötet mellan dig och mig, på närvaro och trygghetsskapande. Viktigt att komma ihåg är att det tar olika lång tid för människor att öppna upp, känna förtroende och tillit.

Vid vårt första möte berättar jag lite om mitt arbetssätt och Du får berätta om vad som fört dig till samtalsstöd, om dina förväntningar och vad Du önskar få hjälp med.

Min uppgift är att stödja och vägleda dig i din process att utforska och upptäcka dina inre resurser. För att möjliggöra en förändring behöver Du vara villig till förändring och det är bara Du själv som kan göra jobbet.

Jag ställer frågor och inbjuder till reflektion som kan hjälpa dig mot den förändring Du önskar i ditt liv.

Hur många gånger ska vi träffas?

Antalet samtal går inte att förutsäga, de är helt beroende på vad Du vill, behöver och har möjlighet till. Vi bestämmer gemensamt vad som just nu passar bäst för dig. 

Kanske behöver Du endast ett fåtal stödsamtal för att få hjälp att komma till rätta med en problematik som inte är så djupgående.