Våra tjänster

Vägledning  - Guidning i personligt ledarskap

Effektiv vägledning fokuserar på både uppgift och relation och vi kan erbjuda följande: 

  • En individuell livs- eller karriärvägledning - passar i många situationer och sammanhang i livet 
  • On Boarding - en flygande start in i en ny tjänst 
  • Stödpaket vid återgång till arbetet efter mamma-/föräldraledighet
EQ-balansprofilering

en kartläggning av styrkor och förbättringsområden med hjälp av EQ-instrument.

Samtalsstöd

Alla drabbas vi någon gång av personliga problem. Vi erbjuder en möjlighet att under kortare tid samtala med en psykolog innan bekymmer växer sig alltför stora.

Kandidatprofilering

då urval vid rekrytering ska göras eller då en kartläggning av en individs kompetenser av annat skäl kan behöva göras.


Vi använder EQ som grund i allt vårt arbete