Kandidatprofilering

För att höja träffsäkerheten i en rekrytering eller vid en urvalssituation är en oberoende personbedömning  av stort värde.

Vi gör en objektiv analys av en persons olika kompetenser. Bedömningen innehåller kompetensbaserad djupintervju och test utvalda för att på bästa     sätt mäta de kompetenser och den kapacitet som är nödvändiga för den  specifika tjänsten eller syftet.

- Varje individ får individuell återkoppling och möjlighet att diskutera sina resultat vid intervjutillfället. 

- Resultaten analyseras och avrapporteras till beställaren på det sätt som vi gemensamt kommer överens om. Skräddarsydda rapporter kan tas fram till varje kund. 

I vår kontakt med kandidater ser vi oss som representant för ditt företag och är därför mycket måna om att de personer som besöker oss ska få en positiv upplevelse.

Vi ser det som självklart att enbart använda tester och självskattningsinstument som är granskade och godkända.  Även de som ”inte får jobbet” får en positiv och utvecklande upplevelse. Vi vill att alla ska tycka att både vårt och ditt företag, är företag där man blir bemött på ett kompetent och respektfullt sätt.


Kontakta oss gärna så berättar vi mer

Vi använder EQ som grund i allt vårt arbete.