PERSONLIGT LEDARSKAP - skaffa insikt för bättre utsikt 

Coaching innebär för oss att - genom att gå bredvid - hjälpa en person att ta sig från ett nuvarande läge till ett önskat framtida läge. För oss handlar coaching om att hjälpa andra att hjälpa sig själv - att bidra till att människor utnyttjar sina resurser på bästa sätt, mår bättre och förhoppningsvis också har roligare.

Effektiv coaching fokuserar på både uppgift och relation och vi kan erbjuda följande:

Individuell livs- eller karriärcoaching

Tjänsten passar i många sammanhang i livet, t.ex för dig som vill ha bättre förståelse för dina styrkor och utvecklingsområden eller för dig som behöver kartlägga vart Du är på väg i och med ditt liv och - om Du faktiskt vill dit.

Den passar också i samband med byte av arbete för att kartlägga eller stärka kompetenser. Och även för den, som är svårplacerad eller osäker på vad Du vill eller vart Du för tillfället är på väg i din karriär

"On Boarding" - en flygande start

Denna tjänst är ett sätt att säkerställa en rekrytering. Den syftar till att Du som nyanställd chef/medarbetare snabbt ska bli trygg, effektiv och produktiv i din nya roll - i ditt nya arbete.

Denna typ av coaching är fokuserad och flexibel och ett stöd för dig som nyanställd/nyutnämnd både före start och första tiden efter. Den vänder sig främst till dig som:

  • Börjar din första chefs- eller ledarroll i organisationen
  • Övergår till en ny kanske mer krävande roll i organisationen
  • Börjar som nyanställd i organisationen 
Att återgå till arbetet efter mamma-/föräldraledighet

Denna tjänst syftar till att Du - i din nya livssituation - ska kunna hushålla med dina resurser och på ett effektivt sätt hitta balansen mellan arbete - barn och själv. Erbjudandet innebär samtal där vi kartlägger och tydliggör vilka prioriteringar Du som tidigare föräldraledig vill göra i din nya livssituation. Samtalen ger ett bra stöd i den processen.

 

 Kontakta oss gärna och boka ett kostnadsfritt första möte.

Vi använder EQ som grund i allt vårt arbete.