Vad är en legitimerad psykolog?

Utbildningen till psykolog innebär fem års grund-utbildning, lång egenterapi samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Det är den mest djupgående och gedigna utbildningen i kunskapen om människan och mänskligt beteende. 

En legitimerad psykolog är ålagd att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och hålla sig à jour med utvecklingen. En legitimationsgrundande utbildning innebär en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning av Socialstyrelsen. Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt.

En psykolog har både breda och djupa kunskaper om hur man möter och vägleder såväl individer som grupper och organisationer. Det kan ses som en trygghet för kunden att veta att vi arbetar efter höga etiska regler, gör kvalificerade analyser och väljer bästa möjliga metoder. 

Som psykolog kan man arbeta inom många olika områden.  Jag har valt att arbeta med utvecklings-psykologi och att fokusera på människans inne-boende styrka, kompetenser och potential - fokusera på utveckling och tillväxt och arbeta för att förhindra stagnation och sjukdom.

En legitimerad psykolog skall inte förväxlas med en psykiater, som är titeln för läkare med specialist-kompetens i ämnet psykiatri och som oftast har fokus endast på medicinska aspekter av människans psyke - det sjukliga. Den legitimerade psykologens kompetens gällande människan är både bredare och djupare och spänner över många olika kunskapsfält, både de naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga. 

Urval av utbildningar, kurser och certifieringar kopplade till mina erbjudna tjänster:

 • Legitimerad psykolog 
 • (Master of Science in Psychology)
 • Organisationspsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Psykoterapeut Steg 1
 • Orienteringskurs i KBT
 • Kurs i Mindfullness
 • Certifierad Coach*
 • Ledarskapsutbildning
*Jag har valt att använda begreppet "vägledning" istället för det som tidigare kallades coaching. 

Certifierad användare av flera verktyg för urval och självskattning bl a:

 • EQi
 • JTI
 • Myers Briggs Type Indicator
 • Disc 
 • OPQ 
 • MQ 
 • Verify/IQ
 • 360 återkoppling
 • WPT-R/IQ 

Exempel på kunder jag samarbetat med

 • Arbetsförmedlingen
 • Brent Darnell Inc.
 • Eriksson
 • Harvest & Baker
 • ICA
 • Kinnevik
 • Moderaterna
 • MTG
 • Previa
 • Riksbanken
 • SEB
 • Shl/CEB
 • Siemens
 • Stockholms stad
 • Svenska Bostäder
 • Vattenfall