Välkommen!

Vi coachar människor mot ett gott självledarskap

Livs- & Karriärcoaching

Vägledning i Personlig utveckling

Samtalsstöd vid svackor i livet

Kandidatprofilering i samband med rekrytering

    
Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner
Vi tror på människans inneboende potential – på livslångt lärande och livslång utveckling

Det är viktigt att komma ihåg att det är människor som ger organisationer dess mål och mening, att de är individer som bildar grupper och att det är grupper som bildar organisationer.

Varje individ, grupp och organisation lever sitt liv, utifrån sina tankar, känslor, behov och sin längtan. Alla har de sin historia, sin nutid och framtid, sina prioriteringar och sina drömmar.

Vägen till utveckling börjar med att vi stannar upp och tar oss tid att blicka in i oss själva. Detta kan göras på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Det är klokt att emellanåt reflektera kring var vi befinner oss, vart vi är på väg och vad som här och nu är vårt mål och syfte.

Hur kommer det sig att vissa människor är mer framgångsrika i sina liv än andra?

Ett svar kan vara att de har en bättre utvecklad emotionell intelligens (EQ).

EQ handlar om nyckelkompetenser som är nödvändiga för att lyckas såväl privat som i arbetslivet. Det handlar inte, som många tror, om att vara mjuk, snäll eller känslosam — och EQ är långt mer än bara social kompetens.

Begreppet EQ, som tidigare av många avfärdades som en modefluga visar sig fortfarande, och kanske än mer idag, vara en väldigt viktig faktor för att lyckas som chef och ledare - och då det gäller att leda sig själv.

De chefer, som misslyckas i sin roll gör det oftast på grund av bristande emotionell förmåga. Man kan säga att – en bra IQ gör att Du blir anställd men för att Du ska kunna avancera krävs en väl utvecklad EQ.

Att behärska den mjukare sidan av näringslivet är alltså en nyckelkompetens som  är central för såväl effektivitet, produktivitet och framgång, som för avancemang på karriärstegen.

Emotionell intelligens - EQ - kompletterar den kognitiva intelligensen - IQ - och är nödvändig för ett bra såväl privat- som arbetsliv.

 

Självledarskap

Oavsett om Du ska leda en familj, ett företag eller en organisation på ett bra sätt så är det viktigt att Du kan leda dig själv. Viktigt att ha en bra självinsikt  — att veta var Du har dina styrkor och vilka förmågor Du behöver utveckla för att på bästa sätt samverka med och kunna leda andra.

Vi coachar i självledarskap och tjänsten riktar sig till såväl privatpersoner som företag.
Rekrytering - urval

För att höja träffsäkerheten i en rekrytering eller vid en urvalssituation är en oberoende person-bedömning  av stort värde. En felrekrytering kan bli väldigt kostsam.

Vi erbjuder en sk. "Second Opinion" i samband med er rekrytering. Det innebär att vi gör en objektiv analys av era slutkandidaters olika kompetenser, styrkor och utvecklingsområden.

I alla uppdrag skräddarsyr vi upplägget tillsammans med uppdragsgivaren.

Vi använder EQ som grund i allt vårt arbete.